Voorstel van raadsbesluit inzake de organisatie van een Corona-proof Kerstmarkt

Toelichting:

Corona blijft een enorme impact hebben op ons dagelijks leven. De duur van deze crisis is hetgeen velen onder ons diep treft. Sociaal en economisch heeft deze ziekte een diepe indruk nagelaten op onze samenleving, er worden steeds meer onherstelbare wonden geslagen. Zonder enige voorafname te willen doen aan de maatregelen die de regering De Croo I en de nationale Veiligheidsraad ons in de komende dagen en weken nog kan opleggen, willen wij hier opnieuw een lans breken voor visie en actie, met verantwoordelijkheid. Niet voor angst en stilstand, en dan draconische maatregelen na de feiten.

In de gemeenteraad van september hebben we met de Open Vld fractie al een oproep gedaan om socio-culturele activiteiten een kans te geven. Om niet, zoals toen aan de orde was, dorpskermissen en andere openluchtactiviteiten koudweg te annuleren door een gebrek aan doortastendheid en overleg. De meerderheid kon er zich echter zelfs niet toe brengen de loutere oproep om met een alternatief programma voor de komende weken en maanden te komen, te steunen.

Over de kerstmarkt horen we allerlei weifelende verhalen. Opnieuw is onzekerheid troef. In Kortrijk, ook niet toevallig de stad waar we vorige maand naartoe verwezen, maar ook in Brugge is men met een concrete Corona-proof versie van de kerstmarkt naar buiten gekomen. Opnieuw: Als het overlegcomité tegen die tijd oordeelt dat we dit niet kunnen organiseren op die manier, zullen wij dat unisono verdedigen. Maar als hiervoor de ruimte geboden wordt, lijkt het ons wenselijk om onze inwoners en toeristen een perspectief te bieden. Een perspectief dat hen op een veilige maar gezellige manier van de eindejaarsperiode kan laten genieten met hun naasten. Als dat nodig is volgens de regel van vier.

Ter inspiratie voegen we hierbij een kleine afbeelding die het ons inziens zelfs perfect mogelijk maakt om ook de verschillende Blankenbergse carnavalsverenigingen ook dit jaar nog een hapje en een drankje te laten verkopen vanuit hun eigen kleine ‘Bubble-Stube’.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een veilig maar gezellig concept uit te werken waarbij onze inwoners en toeristen tijdens de eindejaarsperiode met hun naasten in een warme sfeer kunnen genieten van Blankenberge en elkaar.