Voorstel van raadsbesluit inzake een de promotie van BE-Alert

Toelichting:

Blankenberge kent enkele bijzondere gevaren in het kader van crisismanagement. Zo denken we aan hevige stormen, sterke toenemende drukte tijdens het topseizoen en de nabijheid van de haven van Zeebrugge.

Een cruciale tool in het beheersen van een crisissituatie is de mogelijkheid om op een snelle en duidelijke manier met alle getroffen burgers te kunnen communiceren.

In 2014 ontwikkelde de federale overheid daarom het BE-alert alarmeringssysteem. Dankzij BE-Alert kan een lokale overheid (en alle hogere niveaus) hun inwoners of aanwezigen in een risicogebied rechtstreeks informeren via sms en/of e-mail. De boodschap die wordt verzonden geeft de nodige aanbevelingen en informeert de burger over de evolutie of het einde van de noodsituatie.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Navraag bij BE-alert leert me echter dat op vandaag slechts een kleine 9% van onze inwoners ingeschreven zijn op dit platform (1805 personen). Ongetwijfeld zien alle raadsleden het nut en de noodzaak wel in om de gratis registratie bij BE-alert uitgebreid bij onze inwoners te promoten.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een via de verschillende kanalen van de stad het BE-alert platform bij onze inwoners te promoten.