Voorstel van raadsbesluit inzake een steunmaatregel ter verhoging van de kerstsfeer en het licht in de stad

Toelichting:

Lockdown twee is een feit. Opnieuw worden wij allen diep getroffen door de gevolgen van Covid19. Een oproep via radio en televisie vraagt aan de bevolking om allen solidair en symbolisch extra lichtpuntjes in ons straatbeeld aan te brengen.

Winkels en Horeca moeten dicht. De beperkte troost voor de komende weken en maanden is dat niet-essentiële handel van ‘Click en Collect’ gebruik kan maken om producten aan de man te brengen en Horeca take away kan organiseren. Op afspraak kunnen we dus op voorhand bestelde goederen wel nog bij elk van onze lokale handelaars ophalen. Maar het mag duidelijk zijn dat dit de verliezen van de verplichte sluiting niet zal dekken.

Aangezien wij allen liever in prettig en mooi verlichte straten wandelen en wel duidelijk is dat de kosten om mooie etalages te maken niet te onderschatten zijn, lijkt ons hier een taak voor het lokaal bestuur weggelegd. We moeten nu echter snel kunnen handelen en willen het werk voor het bestuur tot een minimum beperken om dit ook op korte termijn gerealiseerd te zien worden. Daarom stellen wij voor om een eenvoudig reglement te voorzien waarmee Blankenberge een beperkte financiële steun biedt aan handelaars die ondanks hun sluitingen toch een inspanning willen leveren om het donker uit de stad te weren en sfeer en licht in het straatbeeld te brengen.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad keurt het volgende reglement goed:
Blankenberge steunt elke handelszaak op het grondgebied die in zijn uitstalramen aan de straatzijde eindejaarsversiering en -verlichting voorziet van 15 november 2020 tot 15 januari 2021.
Art. 1: De stad voorziet bijkomende middelen om alle handelszaken gelegen op het grondgebied een premie van €500 te kunnen aanreiken.
Art. 2: Om van deze premie te kunnen genieten moet de handelszaak aan zijn gevel of in een winkel- of uitstalraam (etalage) aan de straatzijde minstens voorzien in:
● Een mooi versierde kerstboom bij de ingang van de handelszaak
● Een permanent verlichte etalage in eindejaarssfeer
Art. 3: Om recht te hebben op deze premie moet de uitbater van de handelszaak een eenvoudige mail met drie foto’s van de kerstboom en zijn feestelijke versierde etalage indienen bij de dienst lokale economie voor 15 december.