Voorstel van raadsbesluit inzake het beleid in het kernwinkelgebied

Toelichting:

De burgemeester heeft aan de hand van de gekende procedure van het ‘besluit van de burgemeester’ de afgelopen maanden verschillende zaken in een plooi gelegd zonder daar al te veel democratie over te laten gaan. De ergernis bij coalitiepartner hierover werd pijnlijk duidelijk op de gemeenteraad van september 2020. De helft van de grootste coalitiepartner weigerde, begrijpelijk, zo’n besluit mee goed te keuren en stapte op. Helaas, maar bijna vanzelfsprekend, beperkt de ergernis zich echter niet tot het stadhuis en de andere politieke partijen.

Wie de burgemeestersbesluiten even doorneemt, ziet al snel dat de burgemeester zichzelf wel erg veel speelruimte aanmeet. Met als gevolg dat de onzekerheid over de effecten en gevolgen van die besluiten voor de mensen die leven, werken en hun boterham verdienen in het kernwinkelgebied evenredig toeneemt.

Ik citeer uit artikel 2: “Indien dit nodig wordt geacht worden op last van de politie de automatische verzinkbare palen, die de toegang tot het centrum verhinderen voor gemotoriseerd verkeer, omhoog geplaatst en dit voor de duur waarvoor dit nodig wordt geacht. En ik citeer uit artikel 4: “De maatregelen, vermeld in artikelen 1 tot 3 van dit besluit, treden in werking op” …. “en dit voor de duur van de door de federale overheid opgelegde maatregelen.”

Niet alleen is dit zeer discretionair bepaald: “wanneer het nodig wordt geacht” maar daarenboven wordt naar de federale maatregelen verwezen. Maar welke? Naar onze kennis zijn er geen maatregelen m.b.t. verkeer in kernwinkelgebieden opgelegd door de federale overheid. Of moeten we dit lezen als ‘de federale lockdown’? Want dan zou het nu, aangezien we niet in lockdown zitten, dus terug open kunnen gesteld worden.

Of moeten we dit misschien lezen als eender welke maatregel van de federale overheid in de aanpak van Covid19?! Want dan is dit een verdoken manier om te zeggen: “Het kernwinkelgebied zal minstens voor de rest van 2020 en zeer waarschijnlijk ook 2021
verkeersvrij moeten blijven.” Iets wat pre-corona ook al eens op tafel gegooid werd, met alle protest vandien.

Kwatongen beweren dat de burgemeester dit gebruikt om haar eerdere, mislukte poging om dit door te duwen alsnog tot realiteit te maken. Nochtans had de schepen voor middenstand op de laatste middenstandsraad te kennen gegeven dat men het kernwinkelgebied per 01/10 terug op zou stellen voor verkeer. Echter niets van dat…

Mails van individuele handelaars blijven wekenlang onbeantwoord, ondernemers die de moed hebben om het persoonlijk bij de burgemeester te gaan aanklagen worden verwijten naar het hoofd geslingerd. Een mail van de laatste hoop uit de handelsgebuurtekring krijgt een erg defensief antwoord en daar wordt meteen ‘de Horeca’ zonder dat die van iets weten met de vinger gewezen of toch minstens als schild gebruikt’.

Cijfers en omzet lopen weer dramatisch snel terug, leveranciers mijden de binnenstad en stellen hun leveringen aan onze lokale handelaars daardoor uit. Logistiek en wat betreft service voor de klanten allerminst een prettige situatie. Enfin, de maatregelen zijn draconisch en niet afgestemd op de realiteit van het moment. Iets wat we de afgelopen maanden herhaald hebben moeten vaststellen. Men loopt, holt, achter de feiten aan en treft niet de gepaste maatregelen op het gepaste moment. Terrassen staan er al enkele weken niet meer, dik loopt het volk zeker in de week niet. Winkels verliezen klanten. De binnenstad verliest aan leefbaarheid. Winkelen mag nog in de huidige omstandigheden. Mensen mogen ook nog op vakantie komen aan zee, op hotel of zelfs in kleine groepjes in een appartementje. Zolang we allen maar de regel van vier naleven en niemand anders nodeloos in gevaar brengen. Maximaliseer de veiligheid maar ook de leefbaarheid i.p.v. ze teniet te doen.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om z.s.m. samen met de handelaars een heldere aanpak af te spreken voor de bereikbaarheid van de straten in het kernwinkelgebied. Zowel op de korte als op de middellange termijn. Dit moet wonen, werken en ondernemen in de binnenstad terug leefbaar en rendabel maken!