Voorstel van raadsbesluit inzake het bieden van toekomstperspectief aan onze jeugd

Toelichting:

In de krant van 7 oktober 2020 lezen we dat alsmaar meer jongeren hulp zoeken door de aanhoudende corona maatregelen. Bij de jongerentelefoon Awel is het aantal oproepen over eenzaamheid, depressie en angst de voorbije maand verdubbeld in vergelijking met september vorig jaar. Jongeren voelen zich vaak machteloos en vergeten.

Studies wijzen ook uit dat van alle bevolkingsgroepen jongeren zich het meest eenzaam voelen door de corona-maatregelen. Bovendien is het belangrijk dat we er alles aan doen om kinderen en jongeren een toekomstperspectief aan te bieden waar ze kunnen naar uitkijken. Het is daarom meer dan ooit essentieel dat we als stadsbestuur ook onze jeugd niet vergeten.

Op de website van onze stad wordt pijnlijk duidelijk dat er onder de noemer Jeugd en Sport simpelweg geen activiteiten meer hebben gepland. Alles werd afgelast en er werd geen geen enkel alternatief uitgewerkt.

Als cultuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd, dan moet we minstens ook voor onze Jeugd & sportliefhebbers een agenda kunnen uitwerken. Organiseer iets, corona proof uiteraard, maar biedt onze inwoners perspectief ipv van het grote niets dat, zoals studies aantonen, aanzet tot eenzaamheid en depressie.

Ik geef de schepen graag een aantal ideeën mee die perfect corona proof kunnen worden georganiseerd:
■ Fortnite of FIFA-tornooi in Casino
■ online-quiz voor de Jeugd
■ veldloop/strandloop in familieverband
■ individuele lopen/wandelen/fietsen activiteiten delen op stad scorebord
■ online schmink sessies voor onze jeugd en hun ouders in het kader van halloween

De mogelijkheden zijn legio. Maar in naam van onze Jeugd en alle sporters: graag actie!!

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen en aan deSchepen van Jeugd en Sport in het bijzonder om een agenda op te maken van Jeugd- en Sportactiviteiten die corona-proof georganiseerd kunnen worden en onze Jeugd en actieve inwoners een perspectief kunnen bieden.