Voorstel van raadsbesluit inzake socio-culturele activiteiten op het publiek domein

Toelichting:

Onze partij heeft met lede ogen vastgesteld dat dit stadsbestuur op het vlak van socio-culturele activiteiten één constante aanhield wat betreft coronamaatregelen. Afschaffen.

Zowel indoor als outdoor worden alle verantwoordelijkheden geschuwd en kiest men steevast voor de gemakkelijkheidsoplossing. Afgelasten. De hogere beleidsniveaus hebben ondertussen verschillende versoepelingen toegestaan. Dhr. Jambon, u welbekend, heeft nu zelfs de mogelijkheid geschapen om binnendeurs maar 1 zitplaats ruimte te moeten laten bij culturele voorstelling.

In open lucht, dat is steeds zo geduid door de virologen, is het verspreidingsgevaar kleiner dan indoor. Desalniettemin kiest Blankenberge ervoor om elk initiatief met socio-culturele maar vooral ook economische meerwaarde af te gelasten. Meer nog, de kermis aan de rand van de stad wordt verboden om de week erna een kermis te organiseren op een locatie waar geen enkele economische meerwaarde gecreëerd wordt.

In Kortrijk heeft de stad ondertussen een locatie georganiseerd om tot 1500 man in openlucht op een veilige manier van cultuur en ontspanning te genieten. In Heuvelland om iets kleiners te noemen zal de dorpskermis gewoon plaatsvinden. Anders gezegd: deze lokale besturen nemen het wel op zich om activiteiten in buitenlucht en op openbaar domein op een veilige manier te laten plaatsvinden. Deze lokale besturen ontwikkelen wel waardevolle alternatieven.

Een spreiding van de Kermis van Uitkerke over de vele pleintjes die onze stad rijk is, had een lichtpunt kunnen zijn voor de bevolking en voor de handelaars rondom die pleinen. Een kermis nabij de kantoren van de leden het schepencollege is een gemiste kans en een slag in het gezicht van velen.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om a.s.a.p. met een programma te komen die de vele afgeschafte evenementen van de afgelopen, maar evenzeer komende, weken te vervangen. Hierbij neemt het stadsbestuur een voorbeeld aan de vele steden en gemeenten die er wel in slagen ontspanning aan te bieden aan de bevolking en daarbij tegelijkertijd de economische leefbaarheid van onze kleinhandel en middenstand niet uit het oog verliezen.