Voorstel van raadsbesluit inzake telethuiswerk voor de bedienden van de stedelijke overheid

Toelichting:

“Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent…” Het zijn de eerste woorden van art. 2 van het nieuwe Ministerieel besluit van de minister voor Binnenlandse Zaken. Wie geen attest van zijn werkgever heeft, wordt verwacht van thuis te werken in deze nieuwe lockdown.

De verlengde schoolvakanties zorgen voor opvangproblemen bij ouders van vnl. jonge kinderen. Ook bij de werknemers van een lokaal bestuur. Een lokaal bestuur telt daarenboven heel wat administratieve medewerkers én heeft volgens onze fractie een voorbeeldfunctie in deze. Veel van de taken van het stedelijk personeel kunnen perfect vanop afstand worden uitgevoerd. Fysieke vergaderingen moeten sowieso vermeden worden en deuren voor de loketfuncties zijn al maanden tot een minimum herleid. Op Vlaams en Provinciaal niveau die beiden erg vergelijkbare administraties hebben, is telethuiswerk ondertussen ook effectief de regel geworden.

En toch horen wij dat, ondanks de urgentie van deze crisis van de volksgezondheid, het lokaal bestuur nog steeds uitgaat van een omgekeerde logica waarbij telethuiswerk eerder de uitzondering is en zélfs op onbegrip vanwege het bestuur botst. Dat kan volgens onze fractie uiteraard niet. De noodzaak om nu om te schakelen is meer dan ooit aanwezig. De hedendaagse digitale mogelijkheden laten toe heel wat taken van op afstand te organiseren. De stedelijke organisatie is niet alleen zichzelf maar ook de gezondheid van de personeelsleden verplicht om hier nu maximaal op in te zetten.

Volgende vragen stellen zich dus als vanzelf:
● Hoeveel administratieve krachten tellen de respectievelijke stedelijke diensten, opgesplitst per dienst, op 31/10/2020?
● Hoeveel procent daarvan, opgesplitst per dienst, heeft de toelating/mogelijkheid om aan telewerk te doen?
● Wat heeft het lokaal bestuur sinds de start van de Covidcrisis ondernomen om meer personeelsleden te laten telewerken?
● Hoeveel personeelsleden in meer hebben hierdoor thuistelewerk kunnen verrichten?

Als alle ondernemingen in onze stad verregaande wijzigingen in hun manier van werken moeten aanbrengen om aan de getroffen maatregelen te voldoen, dan past het een bestuur hiervoor eveneens de nodige inspanningen te leveren, zoniet voorop te lopen. Uiteraard moet nog steeds de performantie van de dienstverlening gegarandeerd worden, maar dit mag geen excuus zijn.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om zo snel mogelijk en ten laatste tegen 31/12 het aantal thuiswerkende bedienden te verdubbelen en voor minstens 50% van de administratieve bedienden de mogelijkheden te scheppen om aan telethuiswerk te doen.