Voorstel van raadsbesluit inzake verlenging geldigheidsduur Blankenbergebon

Toelichting:

Om de lokale handelaars te steunen werd in de gemeenteraad van 23 juni 2020 de Blankenbergebon in het leven geroepen. In het reglement werd bepaald dat de bon kan ingewisseld worden van 1 september tot en met 31 december 2020. Nu zijn niet alleen de afgelopen maanden uitzonderlijk, ook de komende maanden zullen dat zijn aangezien veel van onze handelaars opnieuw de deuren moeten sluiten en dit al zeker tot 13 december. De financiële impact zal wederom aanzienlijk zijn.

Op basis van de cijfers die in de gemeenteraad van oktober werden meegedeeld, weten we dat er reeds meer dan 18.000 bonnen werden geregistreerd. De vraag is natuurlijk ook hoeveel van de bonnen intussen werden ingewisseld? Daarnaast lijkt het ook interessant te weten hoeveel cadeaubonnen al werden aangekocht en ingewisseld? Aangezien de meeste handelaars momenteel gesloten zijn, stelt zich ons inziens de vraag of het niet wenselijk is om de geldigheidsduur te verlengen tot minstens eind juni 2021.Zo krijgen de handelaars toch ook na deze nieuwe sluiting nog maximaal de kans om te genieten van de financiële stimulans die de Blankenbergebon voor ogen had.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de geldigheidsduur van de Blankenbergebon te verlengen tot 30 juni 2021.