Voorstel van raadsbesluit inzake verkeersveiligheid, verlichting en signalisatie nabij openbare werken

Toelichting:

De afgelopen weken hebben ons nogal wat opmerkingen bereikt van burgers die zich onveilig voelen wanneer ze zich met de fiets of de wagen verplaatsen in Blankenberge. Met name in de buurt van enkele werven van openbare werken laat de situatie soms te wensen over. Ondanks enkele Hoera!-berichten van de bevoegde schepen zijn de verlichting en de signalisatie nabij de
werken ondermaats.

Zowel bewoners, toeristen, hulpverleners als inwoners die naar hun werk rijden moeten op dagelijkse basis in onveilige omstandigheden en met schrik de verplaatsing maken. Concreet zijn er vooral klachten over de werken in de Duindistellaan waar men ‘s morgens vroeg en in deze steeds korter wordende dagen ook steeds vroeger ‘s avonds zonder enige verlichting over een werf moet rijden. Als gevolg weet men niet of men een put, een plas of een nieuw geplaatste boordsteen tegemoet rijdt of stapt. Met alle gevolgen vandien. Hierbij alvast een impressie:

Daarnaast is de doortocht van Blankenberge naar Zeebrugge tussen de Floreal en de Môle door werken aan de trambedding ook erg versmald. De parkeerstrook langs de rechterzijde in de rijrichting Zeebrugge die vaak door grote vrachtwagens wordt ingenomen geeft een beklemmend gevoel en ook daar is het wachten tot een doorrijdende wagen op een geparkeerde wagen of vrachtwagen inrijdt.

Ook de voortijdige onderbreking van de rijweg en de zebrapaden met betonblokken terwijl de tramhalte Duinse Polders nog steeds door gebruikers van het openbaar vervoer kon worden gebruikt heeft voor onnodige bijkomende risico’s en schadegevallen gezorgd.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de lopende werven te screenen en desgevallend tijdelijke verlichting aan te brengen, belendende parkeerstroken vrij te maken en vóór de start van de werken een informatievergadering te houden met de aangelanden. Het college van burgemeester en schepenen zorgt er ook voor dat de stad vertegenwoordigd is op werfvergaderingen omtrent openbare werken op haar grondgebied.