Oorlogsbunker als toeristisch uitkijkplatform

Wie Blankenberge binnenrijdt vanuit Brugge kan, ter hoogte van de rotonde, niet naast de twee betonnen bunkers uit WOI kijken. Het betreft de laatste zichtbare getuigen van het militair vliegveldcomplex van Uitkerke. De vliegeenheden die hier gestationeerd werden beschermden de naburige geschutsbatterijen, voerden observatievluchten uit, bombardeerden vijandelijke munitieopslagplaatsen en onderkomens. Van hieruit werden ook de Duitse troepen aan het IJzerfront bevoorraad.

Bunker ‘zuid’, in het weiland langs de Brugsesteenweg, was een schuilbunker en was aangebouwd tegen de personeelsverblijven. Bunker ‘noord’, bij de rotonde zelf, was een communicatiebunker, van waaruit de luchtoperaties werden geleid. De bunkers maakten deel uit van een groter gebouwencomplex met slaapbarakken, een elektriciteitscentrale, herstelateliers, een keuken, twee kwartieren met machinegeweeropstelling voor luchtafweer, hangars, vliegtuigloodsen en een munitiedepot. Na de oorlog werd alles afgebroken, enkel de 2 bunkers bleven staan.

Duits vliegveld

De ‘Flügplatz Uitkerke’ lag aan beide kanten van de Brugse Steenweg en was ongeveer 25 hectare groot. Het was aan de zuidkant begrensd door de Pasteistraat en een gedeelte van de Kuiperscheeweg. De spoorweg Brugge-Blankenberge vormde de oostelijke grens. Het werd aangelegd vanaf 1917. Toen de Belgische bevrijdingstroepen eind oktober 1918 in Uitkerke aankwamen, waren de laatste Duitse eenheden al vertrokken.

De bunkers, die in 2017 door de Vlaamse Regering werden beschermd als oorlogsmonument, werden de voorbije jaren opengesteld voor bezoekers tijdens onder meer erfgoeddag en openmonumentendag. Bij de aanleg van de Gustaaf D’Hondtlaan werd bunker ‘noord’ in de beplanting geïntegreerd en als bezienswaardigheid opgenomen in de bewegwijzerde WOI-fietsroute. Bij de bunker staat een informatiepaneel met duiding.

Erfgoedsite met toeristische potentie

Open Vld breekt nu een lans om de communicatiebunker maximaal op te waarderen als toeristische bezienswaardigheid door ze permanent publiek toegankelijk te maken. De partij legt een plan voor om de bunker om te vormen tot historisch bezoekersplatform met informatie over de toenmalige vliegveldsite.

Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld): “De bunker ligt vlakbij een fietspad en bij het toeristisch fietsknooppuntennetwerk én ze maakt deel uit van een erfgoedfietslus. Voor wandelaars en fietsers kan dit een interessant rustpunt worden. In plaats van de bunker in de beplanting te willen camoufleren stellen wij voor om de toeristische potentie van de site optimaal te exploiteren.”

Open Vld stelt concreet voor om de bunker te voorzien van een uitkijkplatform met oriëntatietafel. Bovenop de bunker heb je namelijk een uniek uitzicht op de toenmalige vliegveldsite. De oriëntatietafel kan verwijzen naar andere oorlogsrestanten in de omgeving. De volledige vloeroppervlakte van het platform (ca 5x7m) wil Open Vld bedekken met een beloopbare luchtfoto waarop alle gebouwen van het toenmalige vliegveld staan aangeduid.

“Dat de bunker publiek eigendom is, op het openbaar domein ligt, en direct toegankelijk is, maakt het project op korte termijn haalbaar” zegt Open Vld voorzitter Mitch de Geest. Volgens Open Vld kan de oorlogsbunker met beperkte middelen worden omgevormd tot een info- en herinneringssite. Voor de financiering kan beroep worden gedaan op toerisme- en erfgoedsubsidies. Misschien is zelfs private sponsoring een mogelijkheid.