Subsidies toegekend

Het stadsbestuur o.l.v. burgemeester Prasse heeft vorige week een reeks belangrijke beslissingen genomen om de steun voor lokale onderwijs- en welzijnsinitiatieven te versterken. Zo werden drie essentiële subsidies goedgekeurd en opgetrokken die een directe impact zullen hebben op het leven van vele Blankenbergse kinderen, jongeren en gezinnen.

Een opvallend initiatief dat steun ontvangt, is ’t Scharnier, een project gericht op studieondersteuning. Dit initiatief is bijzonder waardevol in de stad door het koppelen van studenten uit leraren- en sociaal-pedagogische opleidingen aan gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Kathy Kamoen, schepen voor Onderwijs, benadrukt het belang van dit project: “Het lokaal bestuur Blankenberge subsidieert ’t Scharnier nu met € 45.135. Deze samenwerking past binnen onze jarenlange verbintenis met de organisatie. Met deze subsidie ondersteunen we niet alleen de werking, maar bieden we ook kansen om dit project verder uit te bouwen.”

Ook CKG Kapoentje, een centrum voor kind- en gezinsondersteuning, ontvangt een welverdiende subsidie van € 20.000. Burgemeester Prasse: “Hun recente uitbreiding met een vestiging in Blankenberge is een significante meerwaarde voor onze gemeenschap. Daarom werd de ondersteuning van 20.000 euro nog aangevuld met een jaarlijkse vergoeding ifv de nieuwe lokalen van €6.000. Deze financiering zal het centrum ondersteunen in essentiële diensten zoals dagopvang, intensieve thuisbegeleiding en nu ook ons fysiek Huis van het Kind. Allen cruciaal voor het versterken van gezinnen met grotere uitdagingen binnen hun familiale context.”

Sinds kort is er nu ook steun voor LOGiN, een project dat zich richt op adolescente jongeren uit Blankenberge en Brugge. Dat ontvangt ook een belangrijke subsidie van €34.440. LOGiN biedt continuïteit in de hulp- en dienstverlening aan jongeren, vooral tijdens belangrijke overgangsperioden tussen verschillende hulpdiensten. Dit initiatief biedt jongeren die op zoek zijn naar steun en begeleiding een helpende hand in uitdagende tijden. Deze subsidies weerspiegelen het sterke engagement van Open Vld Blankenberge om een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van haar inwoners en kinderen in kansarme gezinnen in het bijzonder.