Wat met energie in de toekomst ?

In de nabije toekomst zullen tal van vernieuwingen onze toekomst op het vlak van energie veranderen. In de hier bijgevoegde presentatie wordt er alvast een groot deel ervan toegelicht. Eerst een verslag van de voorzitter van de Liberale Vriendenkring, organisator van die avond.

Verslag van de gespreksavond Energie

Op vrijdag 8 december was er een gespreksavond over de toekomst van energie en de te verwezenlijken EPC en EPB eisen tegen 2050

Inleiding van de avond door Patrick De Klerck.

Patrick stelde de beide sprekers voor , en bracht een pp presentatie met de uitdagingen ,

Optimale van windenergie, geothermie, zonne-energie, warmte netten, e.a. die in de toekomst door wetenschap en kennis ter beschikking zijn en worden gesteld.

Bij alle initiatieven moeten steeds diverse invloeden op millieu en storing worden bekeken.

Ook info over capaciteitstarief en de componenten van gas en elektriciteit kwamen aan bod.

EPC : Energie Prestatie Certificaat

EPB : ‚Energie Prestatie en Binnenklimaat’

Het was een zeer interessante gespreksavond waar de eisen werden besproken, van de nodige renovaties tegen 2050.

Dat we nu reeds moeten starten met onze woonentiteiten te verbeteren in fases, maar zeker te laten onderzoeken door specialisten wat betreft EPC en EPB.

Dit gezien de financiële gevolgen kunnen doorwegen voor de eigenaar.

Vele verouderde woongelegenheden voldoen niet aan de geëiste normen en dien dusdanig worden aangepast.

Het is de Vlaamse regering menens dat er werk moet worden gemaakt van deze situaties.

Het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Doch is het wel nodig en ook nuttig om zoveel mogelijk het energieverbruik te minderen.

Een investering, die in tijd zeker zal opbrengen. Als men de kosten van de verbeteringen afweegt tegenover het mindere verbruik in fossiele energie, dan weet men onmiddellijk wat te doen, wat dan ook de Co uitstoot zal minderen. Maar ook de waarde van de eigendom tenminste behouden blijft, of zelfs verhoogt. Mijn keuze was snel gemaakt, zelfs vòòr deze gespreksavond,

Dit Item was duidelijk gebracht door Nick Verwimp en Dirk Van Der Poten, 2 mensen met kennis van zaken, en zij gingen ook de moeilijkheden bij het realiseren van een perfecte woning niet uit de weg

Bij het laatste gedeelte had Mitch De Geest het over een Blankenbergs klimaatbedrijf. Waarbij het de bedoeling is ook in fases, de daken van de stadsgebouwen te beleggen met zonnepanelen, windturbines, en in ook in beperkte mate, windmolens op het grondgebied Blankenberge neer te zetten.

Dit klimaatbedrijf wil op termijn het eigenverbruik door deze nieuwe energiebronnen dekken en zelfs de overproductie aan een minder dure prijs aan de burger doorverkopen.

Gezien het eigenverbruik door dit bedrijf wordt gedekt, zal dit ook een minder kost voor de stad zijn, met gevolg dat weer investeringen minder gaan kosten en dus een algemene vernieuwing van de stad betaalbaarder zal zijn.

Een mooi initiatief is dat de burger ook in de investering zal kunnen participeren, via aandelen,

Dit alles natuurlijk mits goedkeuring in de Gemeenteraad.

Wie daar tegen is, dat zal ik niet begrijpen.

Wij werken aan een betere toekomst, want wie niks doet gaat achteruit.

En dat is zeker niet wat de burger wil,

Garrit