Open Vld Blankenberge kiest nieuw bestuur

De partij verjongt verder in het kernbestuur en verwelkomt een aantal nieuwe mensen. “We zetten verder in op vernieuwing, maar houden ook heel wat ervaring aan boord in het nieuwe partijbestuur”, aldus voorzitter Stephen Vanhove

Afgelopen dinsdag vond de installatievergadering plaats van het nieuw verkozen partijbestuur van de Blankenbergse Open Vld. Ook de vertegenwoordigers voor het regiobestuur van de partij werden er voorgesteld. Stephen Vanhove bevestigde hierbij zijn voorzitterschap en burgemeester Björn Prasse werd door de leden als ondervoorzitter verkozen. Vincenzo De Meulenaere werd door het bestuur verkozen als nieuwe secretaris en Tom Adam als penningmeester. 

Daarbij zwaait de partij Garrit Hinderyckx uit als secretaris en Luc Content als penningmeester. “Al jaren kunnen wij rekenen op Garrit en Luc als steunpilaren van de partij. Je mag dit gerust het einde van een tijdperk noemen en het begin van een nieuw hoofdstuk”, aldus voorzitter Stephen Vanhove. “We hebben gelukkig ook twee waardige opvolgers gevonden. Tom en Vincenzo zijn al een tijdje actief binnen de partij en kennen de werking goed. Samen met burgemeester Björn Prasse gaan we aan het werk en leggen we de basis voor de verkiezingen in 2024.”

Zoals vermeld telt het bestuur ook een aantal nieuwe gezichten. Naast de bovengenoemde mensen werden ook volgende bestuursleden verkozen: Beckenbach Christel, Bentein Bo, Bommarez Carol, Bommarez Ines, Broos Jill, Claerhoudt Michael, De Backer Carl, De Coninck Guy, De Geest Mitch, De Klerck Patrick, De Vos Hans, Driessens Debbie, Driessens Hans, Goethals Lorie, Haerinck Thibau, Hinderyckx Garrit, Jacobs Jeanine, Kamoen Kathy, Konings Philip, Maene Johan, Pauwels Michèle, Prasse Harald, Steenhout Nathalie, Van der Marliere Kaat, van Houdt Geneviève, Vanhulle Indra en Vanparys Michel.

“We hebben een veelzijdige ploeg met mensen uit alle lagen van onze samenleving. Op deze manier kunnen we het lokaal bestuur van de stad optimaal adviseren ter voorbereiding van zo breed mogelijk gedragen beslissingen voor Blankenberge/Uitkerke en zijn bewoners”, besluit de voorzitter.