Open Vld Blankenberge zou oversteekplaats graag in regenboogkleur zien!

De oversteekplaats tussen ons station en het stationsplein wordt op jaarbasis door duizenden inwoners en meerdere honderdduizenden toeristen gekruist. Er is in onze stad, en misschien zelfs aan onze kust, geen oversteekplaats te vinden waarover meer mensen van verschillende achtergronden wordt overgestoken dan over dat zebrapad.

Tolerantie en openheid in al hun vormen staan ook in ons land nog te vaak ter discussie. De recente moord in Beveren en gaybashing zijn vreselijke en pijnlijke veruitwendigingen daarvan. Maar ook de aanvaarding van LGBTQIA+ burgers onder de jeugd blijkt opnieuw onder druk te komen. Als onze stad een permanente ambassadeur kan zijn voor de rechten van elke burger, ongeacht zijn of haar seksualiteit, dan vindt onze fractie dat we dat ook moeten doen.

Tussen vandaag en het einde van de zomer, zullen ons stationsgebouw, ons stationsplein met het mooie letterwoord BLANKENBERGE en de oversteek van de vele toeristen tientallen keren mediageniek in beeld worden gebracht. Ook in de jaren daarna zal het als dusdanig veelvuldig dienst doen. Laat deze drukke oversteekplaats dan ook symbool worden voor de open armen en de warmte waarmee onze stad, onze kust en bij uitbreiding onze samenleving iedereen verwelkomt. Love is Love in onze samenleving. Daar mag geen twijfel meer over bestaan. Blankenberge kan een warm tapijt in regenboogkleuren uitrollen die deze boodschap uitdraagt en richt tot elke mens die onze badstad bezoekt of zelfs maar ziet in de media. De verkeerstechnische problemen dienaangaande zijn uitgeklaard. Door de regenboogkleuren met respect voor de wegcode aan te brengen, tussen de witte strepen, blijft het juridisch statuut van de oversteekplaats overeind. Verschillende steden en zelfs kuststeden gingen ons voor. Het is nu ook onze beurt. Open Vld Blankenberge wil vóór 17 mei een mooi, kleurrijk en verwelkomend regenboogzebrapad dat alle bezoekers en inwoners de volgende boodschappen brengt: Neen aan holebi- en transfobie! Liefde is liefde!

Teken de petitie hier.

Natuurlijk was ons origineel bericht bedoeld als 1 april-grap om net te trachten wat extra aandacht voor dit ernstige thema op te wekken. Lees het hieronder nogmaals integraal:

Open Vld Blankenberge steekt oversteekplaats in een regenboogkleurtje!

Donderdag 1 april hebben de Blankenbergse liberalen de verfpot en de verfborstel ter hand genomen en de oversteekplaats tussen het station en het stationsplein in een regenboog motief geschilderd.

“Onze voorstellen op de gemeenteraad worden keer op keer weggestemd” zegt fractieleider Björn Prasse. “We waren dat beu en hebben er vandaag dus voor gekozen om zelf het heft (of beter de borstel) in handen te nemen en iedereen duidelijk te maken dat Blankenberge een stad is waar iedereen kan en mag zijn wie ze zijn.”

Voorzitter Mitch DE GEEST: “In onze fractie leefde het idee al iets langer om zoiets te doen. Als je merkt dat waardevolle en positieve voorstellen in 95% van de gevallen worden afgeschoten, kan je dit niet meer tegenhouden. Ook niet als voorzitter. Dat liefde hier liefde is en dat iedereen hier welkom is, moet trouwens altijd de boodschap zijn in Blankenberge. Dus heb ik onze mensen laten doen. Een bevriend bedrijfsleider schonk ons de verf en zodoende… .”, sluit De Geest af.

Momenteel loopt er ook een petitie die werd opgezet door Karel De Brabandere. Open Vld Blankenberge blijft de mensen wel aansporen om deze verder te ondertekenen om zo het draagvlak voor deze realisatie te vergroten. “Anders dreigt het stadsbestuur onze kleurrijke actie gewoon weer in het zwart te zullen gaan overschilderen.”, fulmineert Prasse nog van in de verte.