“College van burgemeester en schepenen” kent eigen schepenen onterecht tienduizenden euro’s toe uit de stadskas.

We hebben akte genomen van het artikel in de krant vandaag en van de beslissing van het college van burgemeester en schepen om twee leden van het eigen schepencollege te verplichten meerdere 10.000’en euro’s terug te storten aan de stadskas. Dat dit ooit op hun rekening is kunnen komen, is minstens verbluffend te noemen.

Fractieleider Björn PRASSE: “Dat een terechtwijzing van binnenlands bestuur nodig was om in te zien dat je werkloosheidsuitkeringen niet als toeslag op een goed betaald schepenloon kan bijpassen uit de stadskas, is werkelijk ongelooflijk. Dit is geen ‘menselijke vergissing’. Iedereen voelt toch meteen aan dat dit gewoon niet kan? Als de diensten niet gevraagd worden om die ‘bijpassing’ uit te betalen, dan is daar nooit sprake van. Simpel. De vraag is of mensen die ook over de uitkeringen van anderen oordelen, na dit nog kunnen functioneren.”

Elke burger die, hopelijk tijdelijk, een vervangingsinkomen krijgt, wordt aangespoord om terug actief te worden op de arbeidsmarkt. Om op die manier terug zelf centen te verdienen, die dan kunnen belast worden en om zo terug bij te dragen aan de financiering van onze samenleving. Als liberalen is activering en sociale rechtvaardigheid ook iets waar wij hard achter staan. Iedereen die werkt, draagt zelf bij en heeft geen uitkering meer nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. N-VA met name is in de verschillende regeringen en parlementen ook steeds een partner geweest in dat discours.

Alleen in Blankenberge, onder leiding van een N-VA burgemeester en gewezen federaal parlementslid van die partij, denkt het college van burgemeester en schepen dat zij kunnen vragen om enkele N-VA schepenen twee keer langs de kassa te laten passeren. De werkloosheidsuitkering valt weg omdat er een goed loon (netto meer dan €2.500) in de plaats is gekomen voor het werk dat geleverd wordt als schepen. En dan zegt de burgemeester van N-VA, bevoegd voor de personeelsdienst, dat zij dat wel zullen laten bijpassen met het belastinggeld van de Blankenbergenaar. Begrijpe wie kan.

Voorzitter Mitch DE GEEST: “Het vertrouwen in de politiek is al zo fragiel, als schepenen zichzelf dan nog eens onrechtmatig een toeslag toekennen bovenop hun schepenwedde, dan kan ik de frustraties bij menig burger zeer goed begrijpen. Wij willen constructieve oppositie voeren, maar dergelijk zaken, die aanleunen bij sociale fraude, zullen wij nooit zomaar laten passeren.”