Windmolens

De huidige crisis waarbij energieprijzen de pan uitswingen en burgers op zoek gaan naar manieren om spaarzaam om te gaan met elektriciteit en gas laat uiteraard niemand onberoerd. Burgers nemen hun verantwoordelijkheid om efficiënt om te gaan met energie en net daarom is het ook belangrijk dat de lokale overheid haar steentje bijdraagt in het vinden van een structurele oplossing. Gekoppeld aan het Burgemeestersconvenant, het Lokaal Energie en Klimaat Plan, de regionale en de lokale klimaat – en duurzaamheidsambities hebben burgemeester Björn Prasse en schepen voor duurzaamheid Mitch De Geest daarom een reeks maatregelen uitgewerkt die blijk geven van een hogere maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en die inspelen op de ambities inzake klimaat, duurzaamheid en het efficiënt omgaan met energie.

Zo zullen energiebesparende maatregelen bekeken worden die van toepassing zijn op het eigen patrimonium, waarbij duurzame vernieuwingen centraal zullen staan. ‘’We kunnen niet verwachten dat de Blankenbergenaars volop energie besparen, terwijl het stadsbestuur geen stappen zou ondernemen in diezelfde richting’’, aldus burgemeester Prasse.

Daarnaast stelt het stadsbestuur het ambitieuze plan voor om vier windmolens in Blankenbergse neer te poten die op termijn in het energieverbruik van Blankenberge zouden moeten voorzien. Die windmolens bieden de stad meer mogelijkheden om onafhankelijker van de energiemarkt te zijn en kunnen ze daarnaast een structureel blijvend rendement op het energiefactuur van de burger opleveren. Schepen voor duurzaamheid Mitch De Geest: “Eén moderne windturbine produceert al snel méér energie dan 30.000 zonnepanelen samen. Wetende dat ook de kost voor het bouwen en onderhouden van windmolens de voorbije jaren drastisch gedaald is, lijkt het me een uitgelezen kans om actie te ondernemen. De beperkte kosten in combinatie met de hoge energieprijzen en de vernieuwde mogelijkheden rond energiedelen, zorgen er bovendien voor dat investeren in een eigen windpark ook financieel een goede keuze is. De opbrengst van de turbines komt onze stad én de inwoners dus sowieso ten goede”.

Hoewel het project overduidelijk een positieve invloed zal hebben op de stad, zal het stadsbestuur uiteraard ook inzetten op maximale burgerparticipatie om zo samen tot een beslissing te komen. Het stadsbestuur hoopt het project te kunnen finaliseren tussen 2025 en 2028. De eerste stap is alvast gezet.