Open Vld wil ‘groener’ strand

De storm van de voorbije week toonde opnieuw aan dat ons strand erg kwetsbaar is voor erosie. Niet alleen de vorming van strandkliffen door golfwerking is een jaarlijks terugkerend probleem, maar ook opwaaiend zand zorgt tijdens de wintermaanden voor grote hinder.

Opwaaiend zand zorgt voor hinder

Vooral tijdens periodes met aanhoudende westenwinden worden grote hoeveelheden zand van het strand landinwaarts verplaatst. De winden hebben dan immers vrij spel op de open strandvlakte zonder strandcabines. Het opwaaiend zand blokkeert de rijweg en de wandeldijk en komt in de riolering terecht waar het verstoppingen veroorzaakt. Alleen al het zandvrij maken van de zeedijk kost de Blankenbergse belastingbetaler handenvol geld. Vorig jaar werd ook maar liefst 139.000,- euro uitgegeven om het strand na de winter te effenen.

Open Vld Blankenberge pakt uit met een opmerkelijk voorstel, waarmee het probleem van opwaaiend zand tijdens de wintermaanden structureel kan worden opgelost. De partij stelt voor om op een beperkt aantal plaatsen groene zones met helmgras op het strand te voorzien. Mits strategisch inplanten ervan kan het strandoppervlak daarmee op een natuurlijke manier gestabiliseerd worden én zelfs aangroeien.

Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld): “De problemen met opwaaiend zand zijn sinds enkele jaren opvallend toegenomen omwille van twee redenen: het hoogstrand werd verbreed en verhoogd als bescherming tegen het stijgend zeepeil, én de zandschermen die het strand in de winter beschermen worden vroeger weggenomen omdat de strandexploitaties vroeger worden opgebouwd. Er is dus een grotere oppervlakte met los zand waar stormwinden over een langere periode vrij spel op hebben.” 

Een natuurlijker strandbeleving door vergroening

Het introduceren van groenzones op het strand heeft volgens de Open Vld fractie bijkomend ook een niet te onderschatten toeristisch voordeel. De desolaatheid van de strandvlakte wordt erdoor onderbroken en men speelt er mee in op de trend om vakantieomgevingen een natuurlijker uitzicht te geven. Nadat de strandbars de strandbeleving in Blankenberge al op een hoger niveau tilden, kan het natuurlijk vergroenen van het strand een nieuwe belangrijke troef worden voor de badstad.

Open Vld gaat met het voorstel niet over één nacht ijs en legt een concreet ontwerpplan op tafel waarop de groenzones staan ingetekend. De plaatsen waar ‘strandgroen’ kan worden voorzien zijn weloverwogen gekozen in functie van de schikking van de strandbars en de private strandcabines tijdens de zomer. Het vergroenen van het strand gaat niet ten koste van de strandcabines en de strandbars. Het zorgt wel voor een veel natuurlijker strandbeleving, wat de exploitaties in een aantrekkelijker omgevingskader plaatst.

Groen op het strand is trouwens geen unicum. Ook in Knokke-Heist, Nieuwpoort, Westende en De Panne zijn er al zones met helmgras voor de zeedijk. In het kader van de kustverdediging tegen stormen is ‘verduining’ van de stranden een methode om het strand sterker te maken en te laten aangroeien.

Een robuuste buffer tegen stormen

Philip Konings (Open Vld), als kustmorfoloog expert terzake: “Een breed en hoog strand biedt de beste bescherming tegen erosie. Veel beter dan met massale zandsuppleties uit zee, kan men een strand laten aangroeien door de natuurlijke processen te helpen om zand vast te houden. We noemen de techniek ‘werken met de natuur’. Dit is goedkoper, duurzamer en ecologischer. Het strand groeit mee met de zeespiegelstijging en er wordt een zandbuffer opgebouwd tegen toekomstige stormen.”

Voor de concrete uitwerking en realisatie zal de dienst Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid moeten instaan. Open Vld hoopt dat haar plan voor een ‘vergroening’ van het strand snel in concrete realisaties zal kunnen omgezet worden.