De burgemeester blikt terug en vooruit.

De huidige coalitie zit nu een jaar in het zadel. Burgemeester Björn Prasse blikt terug op een constructief politiek jaar.

Op 25 augustus 2021, nu bijna een jaar geleden, legde ik de eed af als aangewezen burgemeester en tijdens de Gemeenteraad van 14 december werd ik benoemd tot burgemeester van ons ‘steedje’ en voor elke Blankenbergenaar. Samen met deze bestuursploeg werk ik dagelijks keihard en met overtuiging aan een aantrekkelijk, dynamisch en bruisend Blankenberge. Met onze coalitie stellen wij steeds opnieuw het algemeen belang voorop en willen we het vertrouwen in de politiek herstellen door in dialoog te gaan en eensgezind te besturen. Het welzijn en de toekomst van alle Blankenbergenaars, tweedeverblijvers en bezoekers is voor ons dan ook van primordiaal belang. Eind vorig jaar stelden we een ambitieus, doch realistisch meerjarenplan 2022-2025 voor. Het Huis van de Blankenbergenaar, de mobiele stadsapp, een bewandelbare Westelijke strekdam

”Het vertrouwen in de politiek herstellen is essentieel ”

en een gloednieuw sportcomplex zijn maar enkele voorbeelden van de vele projecten die Blankenberge nog aantrekkelijker zullen maken. Enkele daarvan zijn al in uitvoering zoals de Pier en het zwembad. Andere plannen zijn nu eindelijk ook tot een definitief ontwerp gekomen zoals de strekdam. Maar ook ruimere burgerparticipatie, politieke vernieuwing gecombineerd met

financiële verantwoordelijkheid en aandacht voor elke burger blijven onze topprioriteiten en krijgen vorm op onze website. Een grote nabijheid en bereikbaarheid voor de stad en de burger draag ik hoog in het vaandel. Tijdens mijn eerste jaar als burgervader heb ik zowel persoonlijk als schriftelijk meer dan 200 vragen van Blankenbergenaars, tweedeverblijvers en bezoekers beantwoord. Via de persoonlijke kanalen zijn dat er zelfs minstens nog eens zoveel geweest. Meer dan 100 evenementen, festiviteiten en persmomenten heb ik bijgewoond als burgemeester en zonder corona in de eerste zes maanden waren het er vermoedelijk nog veel meer geweest. Door bereikbaar en vooral aanspreekbaar te zijn, kunnen we permanent evalueren en bijsturen waar nodig. Zonder uw stem, die steeds opnieuw belangrijk is, heeft zelfs een stadsbestuur maar 14 ogen.

We hebben met het lokaal bestuur al verschillende prioriteiten kunnen aanpakken.

Zo pakken we via “De Click” sensibiliserend het zwerfvuil aan om zo Blankenberge proper te houden, maar beboeten we nu ook de hardhorige overtreders waar nodig. Om een duurzamer beleid te voeren tekenden we in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact, is de fietszone een feit, was er de zomerschool en rollen we samen met de private sector ook fiber uit in de hele stad. Vanaf het najaar zal je onze badstad ook op een speelse manier kunnen herontdekken met de fonkelnieuwe Blankenbergse Monopoly. Blankenberge was deze zomer opnieuw een topbestemming en de talloze en succesvolle evenementen hebben ervoor gezorgd dat we dagelijks in primetime op alle media aanwezig waren: radio, tv, in de kranten en op sociale media. We hopen uiteraard dat jullie allen een prachtige zomer beleefd hebben en kondigen nu alvast aan dat we vanaf dit najaar nóg verder zullen gaan. Met een jaar ervaring achter de kiezen en geïnspireerd door het

afgelopen jaar blijven we verder bouwen. Het beste moet immers nog komen!

Er staan nog heel wat uitdagingen voor de deur, maar ik zie de komende jaren vol goesting tegemoet en hoop die samen met jullie, samen met ons blauw team, als jullie burgemeester aan te gaan.

Björn Prasse, uw burgemeester