Eindelijk klaarheid

Verkeerscommissie UPDATE

Open VLD schept juridische klaarheid over de verkeers – en mobiliteitscommissie

Er komt eindelijk duidelijkheid over de status van de stedelijke verkeers – en mobiliteitscommissie. nadat Schepen van Mobiliteit en Verkeer Patrick De Klerck broodnodig juridisch advies heeft ingewonnen. Uit het advies blijkt immers dat besluiten die werden genomen door de commissie niet rechtsgeldig waren omdat Kurt Decleer (gemeenteraadslid N-VA), die tevens ondervoorzitter was van de verkeerscommissie, deelnam aan stemmingen, hoewel dit duidelijk in strijd was met het Decreet Lokaal Bestuur.

Op 23 februari 2022 werd o.a. immers, middels handopsteking, besloten niet over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter hoewel die verkiezing wel degelijk stond geagendeerd. Aan die stemming nam ook mr. Decleer deel, waardoor het manoeuvre, puur met het doel om vast te klampen aan een postje, niet rechtsgeldig was.

De gemeenteraad zal zich daarom ook buigen over een nieuw besluit waarbij de huidige commissie wordt ontbonden en eerdere adviezen worden bekrachtigd. Zo kan de verkeers – en mobiliteitscommissie die in het verleden al bijzonder nuttig heeft verricht met een schone lei beginnen, los van politieke spelletjes die de commissie te lang hebben verlamd.

‘’Deze commissie is van groot belang voor Blankenberge en net daarom was het belangrijk juridische
klaarheid te scheppen over een situatie die al te lang aansleept. Het College en hopelijk ook de
gemeenteraad zullen daarom stappen ondernemen die ervoor zullen zorgen dat de commissie een
nieuwe start kan nemen en terug belangrijke vraagstukken inzake verkeer en mobiliteit kan
behandelen’’
aldus Schepen van Mobiliteit en Verkeer Patrick De Klerck.

Dat dit op de man spelen is en dat er naar vroeger verwezen wordt, is natuurlijk een ultiem
zwaktebod. De Vlaamse regelgeving die dit regelt en het Decreet Lokaal Bestuur trad pas in werking op 1 januari 2019. Dit probleem was er daarvoor dus wettelijk niet. Nu moeten wij ons als stad in regel brengen met deze wetgeving. Iets wat voor de oppositie blijkbaar van minder, of extralegaal belang is. Wij hechten echter veel waarde aan inspraak en aan de democratische regels en dus moet de besluitvorming van deze adviesraad vanaf nu ook weer rechtsgeldig verlopen.