Mondelinge vraag inzake de procedure voor verloren voorwerpen

Toelichting:Naar aanleiding van de televisie-uitzending ‘Factcheckers’ van de Openbare Omroep is bij éénieder die de uitzending zag toch een grote mate van ongeloof ontstaan....

Voorstel van raadsbesluit inzake bovenlokale subsidiekanalen voor toerisme en recreatie

Toelichting: De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer lanceerden recent twee oproepen om in te tekenen op subsidieprojecten voor de toeristisch-recreatieve sector. Doelgroepen zijn toerisme-ondernemers, maar ook...

Mondelinge vraag met betrekking tot de evaluatie van de toeristische zomeractiviteiten

Toelichting: Het voorbije toeristisch seizoen werd overschaduwd door de covid-19 gezondheidscrisis. Het stadsbestuur koos ervoor om heel wat geplande activiteiten en evenementen te annuleren....

Mondelinge vraag met betrekking tot de toekenning van de premie ter bevordering van de...

Toelichting: In de professionele pers en op sociale media lazen we vorige week bij monde van schepen Herpoel dat alle handelaars die hun etalage versieren...

Voorstel van raadsbesluit inzake 8370 in beweging

Toelichting: Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg ik reeds aan onze Schepen van sport om meer initiatief te nemen in het corona-proof organiseren van jeugd-...

Voorstel van raadsbesluit inzake een de promotie van BE-Alert

Toelichting: Blankenberge kent enkele bijzondere gevaren in het kader van crisismanagement. Zo denken we aan hevige stormen, sterke toenemende drukte tijdens het topseizoen en de...

Mondelinge vraag met betrekking tot de enquête aan de verenigingen naar de impact van...

Toelichting: Begin oktober ontvingen de Blankenbergse verenigingen een mail van het stadsbestuur met een bevraging naar de impact van covid-19 op hun werking. Het coronavirus...

Voorstel van raadsbesluit inzake de aanleg van een bewandelbare westelijke strekdam

Toelichting: Recent maakte het kabinet van liberaal minister Lydia Peeters bekend dat er in 2021 al flink wat budget voor investeringen, onderhoudswerken alsook onderhoudsbeperkende maatregelen...

Voorstel van raadsbesluit inzake een lokaal actieplan tegen polarisatie en radicalisering

Toelichting: 3 op 5 gemeenten (58%) geven aan signalen van polarisering te ontvangen, dat zijn diepgaande tegenstellingen tussen mensen of groepen. Dat is een toename...

Voorstel van raadsbesluit betreffende de promotie en facilitering van het mentaal welzijn van jongeren.

Toelichting: Jong Vld Blankenberge vestigde hier een maand terug al de aandacht op en haalde terecht verschillende keren de krant met hun oproep om meer...

POPULAIR

X