Open Vld Blankenberge kijkt administratief dossier strandconcessies in. Geen eerste aanwijzingen in dossier te vinden.

Op maandag 10 mei keek fractieleider voor Open Vld Blankenberge, Björn PRASSE, het openbare dossier in over de mogelijks frauduleuze toewijzing van de concessies voor de stranduitbatingen in Blankenberge.

Op de gemeenteraad van vrijdag 7 mei jl. had de algemeen directeur de toestemming gegeven om het dossier op maandag te komen inkijken. Fractieleider PRASSE drong er eerder op aan om antwoorden op de in de gemeenteraad gestelde vragen te krijgen.

“Een brief namens het college van burgemeester en schepenen en ondertekend de burgemeester dreigt de concessies in te trekken terwijl het gerechtelijke onderzoek nog loopt. Wie niet beter weet, zou geloven dat deze communicatie sommigen goed uitkomt.”, klonk het toen in de gemeenteraad.

In de bewuste brief verklaart de stad : ‘Het college heeft recent enkele eerste concrete aanwijzingen verkregen waaruit blijkt dat u zich schuldig zou hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken (in de zin van 314 Sw.) … .’

Gezien ‘het college’ aanwijzingen verkregen zou hebben, lijkt ons deze informatie dan ook onderhevig aan de decretale bepalingen omtrent de openbaarheid van bestuur. Daarom stelde de Open Vld fractie de vraag afgelopen vrijdag en daarom gingen wij het dossier ook inkijken.

Wat blijkt nu? In het administratieve dossier zit een verzoekschrift dat in naam van de stad op acht maart werd overgemaakt aan het onderzoek. In dat verzoek vroeg de stad bij monde van hun advocaat om inzage in het gerechtelijke dossier. Op 17 maart volgde al een beschikking van de onderzoeksrechter die zegt dat er in belang van het onderzoek geen inzage gegeven kan worden. Fractieleider PRASSE: “‘Het college’ werd dus  NIET in kennis gesteld van dergelijke elementen uit het onderzoek, nog straffer, de stad werd inzage in het dossier  geweigerd in het belang van het onderzoek.”

Voorzitter Mitch DE GEEST: “Waarom de burgemeester schreef wat ze schreef in de kwestieuze brief is ons een absoluut raadsel. Dit verhaal wordt ongetwijfeld nog vervolgd en onze partij hoopt alleen dat de verklaringen van de burgemeester het onderzoek niet hebben geschaad. Wij wensen uiteraard enkel dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.”