Open Vld moet meerderheid depanneren

Blankenberge, 08/10/2019 –  De Open Vld fractie werd maandag 7 oktober gecontacteerd met de vraag om bij hoogdringendheid een nieuw bestek voor de bedeling van de warme maaltijden aan huis en in het dienstencentrum De Bollaard mee goed te keuren. Klaarblijkelijk hebben een aantal beleidskeuzes in de afgelopen maanden ertoe geleid dat er tot op vandaag geen dossier is afgerond om de warme maaltijden ook in 2020 te kunnen garanderen.

Omdat dit dossier niet tijdig werd geagendeerd, zou het onmogelijk worden deze continue dienstverlening te verzekeren. De meerderheid kon niet meer anders dan dit bij hoogdringendheid voor te leggen. Dit kan echter enkel met een tweederde meerderheid en is dus onmogelijk zonder de steun van de Open Vld fractie.

Onze partij vindt het problematisch dat zo achteloos wordt omgesprongen met dossiers die het dagelijkse leven raken van mensen die alle hulp kunnen gebruiken. De politieke verantwoordelijken moeten zich toch eens bezinnen over de manier waarop dit werd behandeld. Naar onze informatie heeft het beleid kostbare tijd verloren door te lang op een ander pad te werken om dan uiteindelijk toch te kiezen voor een openbare aanbesteding. 

Gemeenteraadslid Björn Prasse: “We roepen de meerderheid op dit in toekomst grondiger aan te pakken en dergelijke last-minute dossiers te vermijden. Het is echter niet aan ons om politieke spelletjes te spelen op de kap van de allerzwaksten in de samenleving. Al zeker niet als de dagelijkse kost van mensen die zorgondersteuning nodig hebben op het spel staat. Wij zullen de nodige tweederde meerderheid leveren.”

Voorzitter Mitch De Geest; “Het is niet de stijl van onze partij, ook niet in de oppositie, om dossiers kost wat kost te willen tegenhouden of vertragen. Open Vld Blankenberge beloofde op een constructieve manier oppositie te voeren. Hoewel verschillende opbouwende initiatieven steevast door de meerderheid naar de prullenmand worden verwezen, blijven we als grootste partij trouw aan onze belofte. Scherp maar constructief, dat is de rol die we zullen blijven spelen.”