Verdraagzaamheid en tolerantie verdienen zoveel beter

Wat een feest voor openheid en tolerantie had moeten worden werd door de meerderheid, met de burgemeester op kop, tot een staaltje oude politieke cultuur herleid. Spijtig van een ploeg die aankondigde alles anders en beter te doen…

31 maart was in Blankenberge het startschot voor een breed gedragen campagne binnen en buiten de politiek om de oversteekplaats tussen het station en het stationsplein om te toveren tot een warm en kleurrijk regenboogzebrapad. Burgers zetten een petitie op, onze partij lanceerde een mediatieke campagne en uiteindelijk dienden zelfs de partijen van de meerderheid, aangevuurd door Steven Arents (Vooruit), een voorstel van raadsbesluit in dat naadloos aansloot op dat van ons. Win-win-win denk je dan! Helaas… dat is buiten de oude politieke cultuur gerekend.

Net op een gemeenteraad waar onze partij 4 twintigers en dertigers vooruitschuift om het liberale gedachtengoed te vertegenwoordigen in stedelijke raden en commissies, net op een onderwerp dat tolerantie en verdraagzaamheid centraal wil zetten, moet een beetje politieke moed en wat goodwill toch tot een unanieme, positieve beslissing over de partijgrenzen heen kunnen leiden..?! Helaas.

De meerderheid -die pas in hun derde jaar van bestuur en toevallig enkele dagen na het voorstel van onze liberale partij met een quasi identiek voorstel van raadsbesluit kwam- agendeerde dus ook de vraag om een regenboogzebrapad in Blankenberge, en bij voorkeur ter hoogte van het station, te realiseren. Onze partij had wel enkele bedenkingen bij de schriftelijke motivatie maar besloot hun voorstel te steunen en goed te keuren. Ons doel was nl. hetzelfde.

Fractieleider Björn Prasse: “Al een week waren we achter de schermen de partijen die het voorstel namens de meerderheid indienden alternatieven aan het aanreiken. Wij waren bereid ons punt in te trekken om een eensgezinde beslissing in wederzijdse verstandhouding tot stand te brengen. Bij twee partijen was daar wel animo voor. De burgemeester deed ‘s morgens echter nog alsof ze niet op de hoogte was van een mogelijke gezamenlijke motie, tijdens de Gemeenteraad was er echter als de kippen bij om ons voorstel af te keuren.”

Voorzitter Mitch De Geest “Dit heeft niets meer te maken met politiek. Meerderheid en oppositie dienden eenzelfde voorstel in, een Burgemeester op haar plaats zou consensus nastreven over dergelijk dossier. Nadat wij volmondig het punt van de meerderheid gesteund hadden, bleek de Burgemeester het nodig te vinden ons punt af te keuren. Kleinzielig en vooral niet de boodschap van verdraagzaamheid, ongeachte gender; kleur of afkomst, die we met een regenboogzebrapad allen nastreven.”

Zoals het er nu uitziet, lijkt het quasi zeker dat dit regenboogzebrapad er komt. En dat juicht Open Vld Blankenberge toe. Maar de manier waarop onze gemeenteraad de inwoners, alle inwoners van Blankenberge (!) wil vertegenwoordigen, moet beter! Moet waardiger, moet verdraagzamer. Algemeen belang moet primeren op partijbelang.