Mondelinge vraag inzake het bieden van een toekomstperspectief aan de tennisclub van Blankenberge

Toelichting:

Met meer dan 300 leden is de tennis- en petanque club van Blankenberge één van de grootste sportverenigingen van onze stad. De club werd opgericht in 1962 vanuit het Leopoldpark. Vanaf 1978 kreeg de club hun eigen infrastructuur in de J. van de Puttelaan en groeide sinds 1994 verder op de in concessie gegeven terreinen naast het Noordzeezwembad. In samenwerking met TMWV/Farys werd omstreeks 2009 geïnvesteerd in 3 indoorterreinen. De huidige concessie loopt tot 2027. In het begin van deze legislatuur maakte het bestuur bekend dat de tennisclub in de loop van deze legislatuur zal moeten verhuizen omdat er met de huidige tennis-gronden andere plannen zijn.

Bijna 2 jaar na deze aankondiging en ondanks verschillende gesprekken en briefwisseling met de Schepen van Sport en de Burgemeester, blijft het bestuur in het ongewisse over de toekomst. Omdat er op geen enkele manier duidelijkheid kan worden gegeven over het wat, wanneer en hoe, kan het bestuur geen langetermijnplannen maken en komt de organisatie van de club stilaan tot een stilstand.

We hopen dat dit stadsbestuur begrijpt dat dit voor een sportvereniging onwerkbaar is en dat het de taak is van de Schepen van Sport om het bestuur van de tennisclub op zijn minst een perspectief en tijdslijn aan te bieden waarbij de club naar behoren kan blijven functioneren.

Het bestuur van de tennisclub moet immers

 • beslissingen nemen omtrent het al dan niet laten uitvoeren van onderhoudswerken
 • op zoek naar nieuwe uitbaters voor de bijhorende cafetaria. De kandidaat uitbaters kan nu geen perspectief geboden worden waardoor de men dreigt geen kandidaten te vinden.
 • aan hun leden kunnen verantwoorden waarom er sinds mid 2018 geen vooruitgang werd geboekt omtrent de aanleg van een aantal padel-terreinen (een nieuwe tennis-variant die over gans Vlaanderen zeer populair is en ongetwijfeld voor nieuwe leden zal zorgen). Twee jaar geleden lag immers een concreet uitgewerkt plan (in overleg met Farys, club en beleid) op tafel. Sinds de aanvang van deze legislatuur ligt dit dossier stil.

Deze punten kunnen enkel ten gronde worden behandeld als er een duidelijk signaal komt vanuit het stadsbestuur naar het bestuur van de tennisclub.

Daarom heeft Open Vld fractie volgende vragen:

 • Hoe ziet het bestuur de tijdslijn omtrent het verhuizen van de tennisclub naar een
  andere locatie?
 • Is het nog zinvol dat de tennisclub grote onderhoudskosten maakt?
 • Hoever staan de plannen omtrent het aanleggen van een aantal padel-terreinen?
 • Welke stappen worden ondernomen om het bestuur van de tennisclub op korte termijn
  de broodnodige antwoorden op hun vragen te geven?