Mondelinge vraag met betrekking tot de herstelling van het wegdek in het kernwinkelgebied

Toelichting:

In de professionele pers en op sociale media lazen we dat het de bedoeling van de schepen is om samen met de aannemers het nodige te doen om het beschadigde wegdek te laten herstellen. Onze fractie juicht het initiatief van de schepen toe en vind het niet meer dan normaal dat de aannemer op zijn verantwoordelijkheden en zelfs aansprakelijkheden wordt gewezen. Eindelijk zou je kunnen zeggen. Na twee jaar bestuur is men er eindelijk is geslaagd om contractuele verplichtingen te laten naleven.

Indien de gebruikte materialen niet de beloofde kwaliteit blijken te hebben dan mag en moet de leverancier, de aannemer, de contractant van de stad daarop worden aangesproken en de straten herleggen waar nodig. Daar dit vermoedelijk enkel het vervangen van de bovenste laag, de afwerking betreft, moet dit ons inziens ook snel kunnen. Daarom wil onze fractie erop aandringen dit nu versneld te doen. Men heeft de afgelopen twee jaar al tijd genoeg verloren laten gaan. Het vriest nog niet en de winkels en horeca in onze binnenstad zijn haast allemaal gesloten. Door de nieuwe lockdown is er ook opvallend minder toerisme. Een “beter” moment komt er waarschijnlijk niet op korte termijn. Laten we hopen dat er geen beter moment hiervoor meer komt na deze lockdown.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen voor de bevoegde schepen:
● Vindt het bestuur ook dat dit herstel nu zo snel mogelijk zou moeten kunnen gebeuren?
● Heeft het lokaal bestuur de opdracht al gegeven om dit versneld uit te laten voeren?
● Wat heeft het bestuur ondertussen ondernomen om dit nu voor het einde van het jaar te laten uitvoeren?