Voorstel van raadsbesluit inzake relancemaatregel starterspakket

Toelichting:

Door de corona-crisis is het nog minder vanzelfsprekend geworden om een nieuwe zaak of onderneming te beginnen. Dat blijkt ook uit cijfers van de federale overheid die een sterke daling (-11%) tonen m.b.t. het oprichtingen van nieuwe ondernemingen. Aangezien jonge bedrijven een aanzienlijke bijdrage leveren tot de groei van werkgelegenheid en de creatie van welvaart, weegt dit ook door op de lokale economie. Wie ondanks deze moeilijke economische context toch de stap zet om een onderneming te starten, verdient dus onze steun. Niet alleen in woorden, maar ook financieel en door middel van coaching en hulp bij het uitbouwen van een netwerk.

Open Vld Blankenberge wil dat de stad Blankenberge een extra ondersteuning biedt aan startende ondernemers. Dat kan door hen een vormingstraject aan te reiken en gedurende het eerste jaar van de uitbating van een handelszaak in het kernwinkelgebied ook tussen te komen voor de helft van de huur, met een maandelijks maximumbedrag van 1500 euro. De vorming moet zich vooral richten op het opstellen van een businessplan, uitwerken van de marketing, klantenwerving, kostenbeheersing, prijsvorming, inrichting van de winkel, etc. Dit kan door de stedelijke dienst lokale economie die in de vorige legislatuur uit de grond gestampt werd worden begeleid.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om samen met de dienst lokale economie en met inspraak van de middenstandsraad een starterspakket uit te werken.