Voorstel van raadsbesluit ivm het herlocaliseren van de beelden op het publiek domein.

Toelichting:

Open Vld stelt vast dat de beelden die tot 2017 in het stadscentrum en in de omgeving van de haven opgesteld stonden, en die werden weggenomen tijdens de vernieuwingswerken van het publiek domein, nog steeds niet teruggeplaatst werden. Nochtans zijn de werken ondertussen meer dan 2 jaar beëindigd.

Bij de aanvang van de werken voor de vernieuwing van de centrumstraten, het stationsplein en de havenboorden, werden de sculpturen tijdelijk weggenomen en opgeslagen in de bodi-loods. Er werd tegelijkertijd door het toenmalige bestuur een plan opgemaakt voor herplaatsing van de beelden, zodat ze snel na het beëindigen van de werken zouden kunnen geherlocaliseerd worden.

Twee jaar na datum staan de beelden nog steeds in de bodi-loods, onaangeroerd. Door de afwezigheid van kunst in de stad mist het openbaar domein culturele aankleding en warmte. Nochtans zijn de beelden beschikbaar, net als het herlocalisatieplan. Terugplaatsen kan dus snel en kost ook niets. In de cultuurraad werd in het voorjaar, en deze zomer opnieuw, gevraagd naar informatie en de stand van zaken. De bevoegd schepen kan de raad blijkbaar geen afdoende antwoord geven.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om:

  • de sculpturen die in de bodi-loods opgeslagen zijn te reinigen;
  • het herlocalisatieplan met prioriteit uit te voeren;
  • de cultuurraad duidelijk te informeren en te respecteren als adviesorgaan;