Mondelinge vraag inzake respectvol omgaan met het stedelijk erfgoedpatrimonium

Vraag De raadsleden en het publiek hebben tijdens de vorige gemeenteraad kunnen constateren dat de monumentale tafel en de burgemeestersstoel die sinds 1953 in deze...

Mondelinge vraag inzake de procedure voor verloren voorwerpen

Toelichting:Naar aanleiding van de televisie-uitzending ‘Factcheckers’ van de Openbare Omroep is bij éénieder die de uitzending zag toch een grote mate van ongeloof ontstaan....

Mondelinge vraag met betrekking tot de evaluatie van de toeristische zomeractiviteiten

Toelichting: Het voorbije toeristisch seizoen werd overschaduwd door de covid-19 gezondheidscrisis. Het stadsbestuur koos ervoor om heel wat geplande activiteiten en evenementen te annuleren....

Mondelinge vraag aangaande de organisatie van Winterpret Blankenberge

Toelichting: Sinds enkele dagen duiken links en rechts een brochure op die businesspakketten aanprijzen op Winterpret Blankenberge . Ik geef hieronder de eerst 2 pagina’s...

Mondelinge vraag inzake het bieden van een toekomstperspectief aan de tennisclub van Blankenberge

Toelichting: Met meer dan 300 leden is de tennis- en petanque club van Blankenberge één van de grootste sportverenigingen van onze stad. De club werd...

Mondelinge vraag met betrekking tot de toekenning van de premie ter bevordering van de...

Toelichting: In de professionele pers en op sociale media lazen we vorige week bij monde van schepen Herpoel dat alle handelaars die hun etalage versieren...

Mondelinge vraag met betrekking tot de vrijstelling van parkeerretributies voor de duur van lockdown...

Toelichting: Tijdens de eerste lockdown heeft het bestuur de mensen van OPC kunnen overtuigen om geen parkeerretributies te innen voor een bepaalde duur. Aangezien we...

Mondelinge vraag met betrekking tot Lokale contact- en bronopsporing

Toelichting: Meten is weten. Zeker ook vandaag. Willen we COVID-19 verslaan, dan moeten we niet enkel maatregelen doorvoeren, maar moeten we ook inzetten op lokale...

Mondelinge vraag met betrekking tot de registratie voor het gebruik van ons stedelijk zwembad

Toelichting: Onze fractie heeft het zeer betreurenswaardig gevonden toen Blankenberge als enige gemeente van heinde en verre besloot het zwembad te sluiten. De sportdienst had...

Mondelinge vraag met betrekking tot de enquête aan de verenigingen naar de impact van...

Toelichting: Begin oktober ontvingen de Blankenbergse verenigingen een mail van het stadsbestuur met een bevraging naar de impact van covid-19 op hun werking. Het coronavirus...

POPULAIR

X