Open Koelkasten tegen voedselverspilling.

‘Open Koelkasten’ (of ‘Frigos Solidaires’ zoals het initiatief in Frankrijk heet) hebben een tweeledig doel: enerzijds gaan ze voedselverspilling tegen, anderzijds komen ze tegemoet...

Kwijtschelden gemeentelijke taksen:“Volg het goede voorbeeld van De Haan!”

Fractieleider Björn Prasse: “Als het goed is, moeten we het ook durven zeggen. Er zijn burgemeesters van de N-VA die goede en passende maatregelen...

Voorstel van raadsbesluit inzake bovenlokale subsidiekanalen voor toerisme en recreatie

Toelichting: De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer lanceerden recent twee oproepen om in te tekenen op subsidieprojecten voor de toeristisch-recreatieve sector. Doelgroepen zijn toerisme-ondernemers, maar ook...

Voorstel van raadsbesluit inzake 8370 in beweging

Toelichting: Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg ik reeds aan onze Schepen van sport om meer initiatief te nemen in het corona-proof organiseren van jeugd-...

Voorstel van raadsbesluit inzake een de promotie van BE-Alert

Toelichting: Blankenberge kent enkele bijzondere gevaren in het kader van crisismanagement. Zo denken we aan hevige stormen, sterke toenemende drukte tijdens het topseizoen en de...

Voorstel van raadsbesluit inzake de aanleg van een bewandelbare westelijke strekdam

Toelichting: Recent maakte het kabinet van liberaal minister Lydia Peeters bekend dat er in 2021 al flink wat budget voor investeringen, onderhoudswerken alsook onderhoudsbeperkende maatregelen...

Voorstel van raadsbesluit inzake een lokaal actieplan tegen polarisatie en radicalisering

Toelichting: 3 op 5 gemeenten (58%) geven aan signalen van polarisering te ontvangen, dat zijn diepgaande tegenstellingen tussen mensen of groepen. Dat is een toename...

Voorstel van raadsbesluit betreffende de promotie en facilitering van het mentaal welzijn van jongeren.

Toelichting: Jong Vld Blankenberge vestigde hier een maand terug al de aandacht op en haalde terecht verschillende keren de krant met hun oproep om meer...

Voorstel van raadsbesluit inzake de aanleg van gevleugelde zebrapaden

Toelichting: Verkeersveiligheid is altijd een speerpunt geweest van onze partij. Nu we merken dat ook de bevoegde schepen hier veel belang aan hecht, durven wij...

Voorstel van raadsbesluit inzake de aanpassing van de APV ifv gemotoriseerde hulpmiddelen voor andersvaliden

Toelichting: Recent vestigden de organisatoren van de Blankenbergse strandrolstoelbeurs, de eerste en enige in zijn soort aan de Belgische kust, onze aandacht op een potentieel...

POPULAIR

X